049- 033-034 - 1899

Mpr nr. A049033
Dato : 19000401
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret 1. april 1900 til 31. marts 1901 beregnet efter patienttal af 540.

Mpr nr. A049034
Dato : 19001030
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. I anledning af, at det påtænkes for indeværende finansår at søge de af staten lønnede embeds- og bestillingsmænd, hvis samlede lønningsindtægt ikke overstiger 2500 kr. årlig, tillagt et ekstraordinært tillæg af 10 % af de første1200 kr. fast lønning, skal man herved anmode direktionen om for sindssygeanstalten ved Århus at ville affatte og hertilindsende en opgørelse over de embeds- og bestillingsmænd, der kunne komme i betragtning i så henseende.... vedlagt liste til ministeriet. Fra justitsministeriet underskrevet af Ricard.

 

Kasse 049

 

20160126092014_00001.jpg 20160126092014_00002.jpg 20160126092014_00003.jpg 20160126092014_00004.jpg 20160126092014_00005.jpg
20160126092014_00006.jpg 20160126092014_00007.jpg 20160126092014_00008.jpg 20160126092014_00009.jpg 20160126092014_00010.jpg
20160126092014_00011.jpg 20160126092014_00012.jpg 20160126092014_00013.jpg 20160126092014_00014.jpg 20160126092014_00015.jpg
20160126092014_00016.jpg 20160126092014_00017.jpg 20160126092014_00018.jpg 20160126092014_00019.jpg 20160126092014_00020.jpg
20160126092014_00021.jpg 20160126092014_00022.jpg 20160126092014_00023.jpg 20160126092014_00024.jpg 20160126092014_00025.jpg
20160126092014_00026.jpg 20160126092014_00027.jpg 20160126092014_00028.jpg 20160126092014_00029.jpg 20160126092014_00030.jpg
20160126092014_00031.jpg 20160126092014_00032.jpg 20160126092014_00033.jpg 20160126092014_00034.jpg 20160126092014_00035.jpg
20160126092014_00036.jpg 20160126092014_00037.jpg 20160126092014_00038.jpg 20160126092014_00039.jpg 20160126092014_00040.jpg
20160126092014_00041.jpg 20160126092014_00042.jpg 20160126092014_00043.jpg 20160126092014_00044.jpg 20160126092014_00045.jpg
20160126092014_00046.jpg 20160126092014_00047.jpg 20160126092014_00048.jpg 20160126092014_00049.jpg 20160126092014_00050.jpg
20160126092014_00051.jpg 20160126092014_00052.jpg 20160126092014_00053.jpg 20160126092014_00054.jpg 20160126092014_00055.jpg
20160126092014_00056.jpg 20160126092014_00057.jpg 20160126092014_00058.jpg 20160126092014_00059.jpg 20160126092014_00060.jpg
20160126092014_00061.jpg