049- 045-047 - 1899

Mpr nr. A049045
Dato : 18990501
Forfatter:Pontoppidan Ricard Holm, reservelæge
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Rejse. I anledning af det af hr. overlægen indsendte andragende meddeler justitsministeriet Dem herved tilladelsetil i tidsrummet fra den 9. juli til den 19. august d.å. at foretage en rejse til udlandet, imod at Deres embede midlertidig bestyres af reservelæge Holm. Ricard Til Pontoppidan.

Mpr nr. A049046
Dato : 18990623
Forfatter:efterf., Frichs
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Vognvægt. apparatur. Foranlediget ved Deres ærede forespørgsel, kunne vi herved fremkomme med overslag over en vognvægt indtil 5000 kilogram .... prisen 3500 kr. Fra Frichs efterf.

Mpr nr. A049047
Dato : 18990610
Forfatter:Pontoppidan Nielsen, M Karen, sygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Sygeplejerske. Ved den herværende anstalt bliver en plads som sygeplejerske at besætte den 1. september d. å. Pladsen lønnes med 300 kr. årlig og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. Man henvender sig til underskrevne overlæge i løbet af 14 dage fra dato. Pontoppidan. Der ansættes Karen M. Nielsen, der får sin afsked den 1. september 1907. Der er gensidig opsigelsesfrist på 2 måneder.

 

Kasse 049

 

20160126095613_00001.jpg 20160126095613_00002.jpg 20160126095613_00003.jpg 20160126095613_00004.jpg 20160126095613_00005.jpg
20160126095613_00006.jpg 20160126095613_00007.jpg 20160126095613_00008.jpg 20160126095613_00009.jpg