049- 048-050 - 1899

Mpr nr. A049048
Dato : 18990518
Forfatter:Trolle, Dagmar, sygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Sygeplejerske. Det meddeles herved, at De er antaget som sygeplejerske ved anstalten fra 1. juli d. å. at regne med en årlig løn af 300 kr. samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse med en gensidig opsigelsesfrist af 3 måneder. Ansættelsen først regnet fra tiltrædelsen 01.09.1899. Til frk. Dagmar Trolle, Viborg.

Mpr nr. A049049
Dato : 18990516
Forfatter:Albech, O, kandidat
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Feriekandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1 juli d. å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest de 3ide juni d å Ansat bliver underlæge O Albech, vagtskibet Sjælland, København.
Mpr nr. A049050
Dato : 18990607
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. I skrivelse af 8. f.m. har direktionen for sindssygeanstalten ved Århus - under henvisning til, atder i sommer på kvindesiden (afdelingen for bypatienter) skal genåbnes en sygeafdeling efter fuldstændig hovedreparation, og at direktionen i den anledning måtte ønske at udvide det hidtil antal af 4 sygeplejersker med 1 - begæret justitsministeriets bemyndigelse til fra den 1. juli d.å. at ansætte en sygeplejerske ved anstalten med løn 300 kr. og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. I anledning heraf skal man til behagelig efterretning meddele, at justitsministeriet herved meddeler direktionen den således ansøgte bemyndigelse. Ricard.

 

Kasse 049

 

 

20160126095821_00001.jpg 20160126095821_00002.jpg 20160126095821_00003.jpg 20160126095821_00004.jpg 20160126095821_00005.jpg
20160126095821_00006.jpg 20160126095821_00007.jpg 20160126095821_00008.jpg 20160126095821_00009.jpg 20160126095821_00010.jpg
20160126095821_00011.jpg 20160126095821_00012.jpg 20160126095821_00013.jpg