049- 054-055 - 1899

Mpr nr. A049054
Dato : 18990529
Forfatter:Holm, resl Pontoppidan
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Dødsattester. I gensvar på Deres forespørgsel af 27 f.m. meddeles at der fra direktionens side intet er til hinder for at De - efter at der fra 1ste f.m. at regne ikke gives betaling for den til begravelse nødvendige dødsattest - kræver honorar for udstedelsen af duplikatdødsattester, mediolegale dødsattester samt af erklæring til benyttelse ved transport af lig angående smittefaren ved den sygdom, hvoraf pt er død,* eller om forsvarligheden af ligkistens tillodning i tilfælde hvor sygdommen kræver særlige foranstaltninger ved behandlingen af ligene - dog således at disse attester må fremtræde som værende udstedt af Dem i egenskab af privatpraktiserende læge og ikke udgående fra anstalten. Det tilføjes at opkrævningen af betalingen er anstalten uvedkommende. Pontoppidan til resl. Holm.

Mpr nr. A049055
Dato : 18990401
Forfatter:Pontoppidan, ovl Mathiassen, Mathilde Schou født Nyland, Jensine
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejersker. Ved den herværende anstalt bliver to pladser som sygeplejersker at besætte resp. 1. maj og 1. juli. Pladserne lønnes med 300 kr. samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. Man henvender sig til underskrevne ovl. Pontoppidan antaget Mathilde Mathiassen, st. Kongensgade 5 København og Jensine Schou født Nyland, Nørre alle 52

 

Kasse 049

 

 

20160126105649_00001.jpg 20160126105649_00002.jpg 20160126105649_00003.jpg 20160126105649_00004.jpg 20160126105649_00005.jpg
20160126105649_00006.jpg 20160126105649_00007.jpg 20160126105649_00008.jpg 20160126105649_00009.jpg 20160126105649_00010.jpg
20160126105649_00011.jpg 20160126105649_00012.jpg 20160126105649_00013.jpg 20160126105649_00014.jpg 20160126105649_00015.jpg