049- 059-063 - 1899

Mpr nr. A049059
Dato : 18990313
Forfatter:Pontoppidan, overlæge Olivarius, V, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1. maj d.å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 31. d. m. Pontoppidan. Ansat bliver V. Olivarius.

Mpr nr. A049060
Dato : 1899
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitationer mv. vedlagt kasseregnskabet 1899-1900.

Mpr nr. A049061
Dato : 18990308
Forfatter:Eriksen, overopsynsmand Johansen, overopsynsmand Knoph, overopsynsdame Kohl, overopsynsdame
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientløn. Det meddeles Dem herved, at efter direktionens bestemmelse vil der fra 1. april d.å. at regne være atberegne de patienter på 3die klasse, der beskæftiges ved husgerning, en betaling for dette arbejde af 6 ø daglig. Men dadenne arbejdsfortjeneste på grund af omstændighederne indtil videre kun kan gives i et meget begrænset omfang og i alt fald kun til sådanne, som arbejde flittigt, vil der være at træffe i betragtning Fra overlægen til overopsynsmændene Eriksen og Johansen, Overopsynsdamerne Frk. Knoph og Kohl.

Mpr nr. A049062
Dato : 18990210
Forfatter:Mølle, Marie Meyer, O
Emnegruppe: vejanlæg og jernbane
Tekst: Overkørsel. Skr. fra O. Meyer - Marie Mølle om overkørsler beror hos direkt.

Mpr nr. A049063
Dato : 18981227
Emnegruppe: Revision
Tekst: Revision. Stedfortræderes bemyndigelse til underskrift af regnskaber. Fra 1ste revisionsdepartement. Cirkulære

 

Kasse 049

 

 

20160126114726_00001.jpg 20160126114726_00002.jpg 20160126114726_00003.jpg 20160126114726_00004.jpg 20160126114726_00005.jpg
20160126114726_00006.jpg 20160126114726_00007.jpg 20160126114726_00008.jpg 20160126114726_00009.jpg 20160126114726_00010.jpg
20160126114726_00011.jpg