049- 069-075 - 1899

Mpr nr. A049069
Dato : 19070621
Forfatter:Holm, Th
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Kontor. 1 resl Th Holm ansøger om et kontor, der rengøres af hospitalet, han henviser selv til egnet sted, nemligventeværelset under hans bolig, som han foreslår flyttet til et pigeværelse i tilknytning til afd kvinde H.

Mpr nr. A049070
Dato : 19080320
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge. Jeg ansøger herved direktionen for sindssygeanstalten ved Århus om at måtte fortsætte i min stillingsom 1ste reservelæge ved sindssygeanstalten. Indlagt meddelelser om enkeforsørgelse.

Mpr nr. A049071
Dato : 19050405
Forfatter:Holm, Th
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Jeg ansøger herved direktionen for sindssygeanstalten ved Århus, om det må blive mig indrømmet fremtidig at oppebære pengegodtgørelse svarende til mit brændsels depotet in natura, dog således at ligesom hidtil fra anstalten kan få brændsel in natura imod et tilsvarende afdrag i beløbet. Skulle dette imidlertid ikke kunne indrømmes, vil jeg dernæst ansøge om, at det af mig benyttede kogegas må blive betalt af anstalten, forudsat at det til mit brændselsdepotat svarende beløb ikke bliver overskredet ved mit samlede forbrug af brændsel og kogegas. Th Holm

Mpr nr. A049072
Dato : 19050315
Forfatter:Holm, Th
Emnegruppe: Læger
Tekst: l. resl. Jeg ansøger direktionen for sindssygeanstalten ved Århus om fornyelse af min ansættelse for de kommende 3 år, fra 1ste april 05 at regne. Th Holm
Mpr nr. A049073
Dato : 19020306
Forfatter:Th, Holm
Emnegruppe: Læger
Tekst: 1. resl. jeg ansøger herved direktionen om forlængelse af min funktonstid, som er udløbet den 31 marts d.å. Th Holm

Mpr nr. A049074
Dato : 18991016
Forfatter:Holm, Th Pontoppidan
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Jeg ansøger herved den høje direktion om fra 1ste nov. d å at regne at måtte få den sædvanlige pengegodtgørelse i stedet for forplejning fra anstalten idet jeg med mit forestående ægteskab for øje fra nævnte dato med direktionens billigelse agter at føre egen husholdning. Th Holm Anbefales. Pontoppidan.

Mpr nr. A049075
Dato : 18990304
Forfatter:Pontoppidan Holm, th
Emnegruppe: Læger
Tekst: Resl. I henhold til Deres ansøgning af 20 f m udnævnes De herved til reservelæge ved anstalten i 3 år fra 1 aprild å at regne med en årlig løn af 1400 kr. der under forudsætning af forlænget ansættelse stiger for hver 3 års tjeneste med 200 kr. indtil 200 kr., samt familiebolig med indtil 12 favne* brænde in natura årlig og fri station eller pengegodtgørelse derfor. Pontoppidan til Th Holm.

 

Kasse 049

 

20160126122026_00001.jpg 20160126122026_00002.jpg 20160126122026_00003.jpg 20160126122026_00004.jpg 20160126122026_00005.jpg
20160126122026_00006.jpg 20160126122026_00007.jpg 20160126122026_00008.jpg 20160126122026_00009.jpg 20160126122026_00010.jpg
20160126122026_00011.jpg 20160126122026_00012.jpg 20160126122026_00013.jpg 20160126122026_00014.jpg