050 - 001 til 002 - 1900

Mpr nr. A050001
Dato : 19000616
Forfatter:Holm, Th, resl Pontoppidan
Emnegruppe: Permission
Tekst: Orlov. Jeg ansøger herved ærbødigst den høje direktion for sindssygeanstalten ved Århus om permission fra 17. juni til 1. juli begge inclusive. Th.. Holm resl. Anbefales Pontoppidan.

Mpr nr. A050002
Dato : 18991208
Forfatter:Bech, Jørgen Henriksen, Ludv, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1ste februar 1901. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 31te d.m.. Pladsen besættes først med Jørgen Bech, men denne kvitterer ikke for ansættelsen, hvorfor man i stedet vælger Ludv. Henriksen Brolæggerstræde 1-1 København K.

 

Kasse 050

20160119085813_00001.jpg 20160119085813_00002.jpg 20160119085813_00003.jpg 20160119085813_00004.jpg 20160119085813_00005.jpg
20160119085813_00006.jpg 20160119085813_00007.jpg 20160119085813_00008.jpg 20160119085813_00009.jpg 20160119085813_00010.jpg
20160119085813_00011.jpg 20160119085813_00012.jpg 20160119085813_00013.jpg 20160119085813_00014.jpg 20160119085813_00015.jpg
20160119085813_00016.jpg 20160119085813_00017.jpg 20160119085813_00018.jpg 20160119085813_00019.jpg 20160119085813_00020.jpg
20160119085813_00021.jpg 20160119085813_00022.jpg 20160119085813_00023.jpg 20160119085813_00024.jpg 20160119085813_00025.jpg