050 - 003 til 004 - 1900

Mpr nr. A050003
Dato : 19001203
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patienter. På dertil given foranledning skal man anmode den ærede direktion om fremtidig i sådanne tilfælde, hvor fanger fra en straffeanstalt er indlagte som patienter på sindssygeanstalten, matte være undvegne fra denne, at ville iagttage, at der mellem direktionen for sindssygeanstalten og den pågældende straffeanstalt træffes aftale om, at fangen efter en passende tids forløb betragtes som udskreven, således at han efter en evt. pågribelse bliver at aflevere til straffeanstalten. Såfremt den pågældende fange på ny ønskes indlagt på sindssygeanstalten, vil en henvisning til hans tidligere indlæggelse fremkomne oplysninger tilligemed en erklæring fra fængselslægen om, at fangen vedblivende trænger til behandling på en sindssygeanstalt, være tilstrækkelige til at hjelme hans modtagelse på sindssygeanstalten, og han bør da så snart som muligt modtages på denne. Ricard

Mpr nr. A050004
Dato : 19001123
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Kemisk vandundersøgelse. Resultater af en kemisk og mikroskopisk undersøgelse af vandet fra forskellige kilder på anstalten.

 

Kasse 050

20160119085813_00026.jpg 20160119085813_00027.jpg 20160119085813_00028.jpg 20160119085813_00029.jpg 20160119085813_00030.jpg
20160119090503_00001.jpg 20160119090503_00002.jpg 20160119090503_00003.jpg 20160119090503_00004.jpg 20160119090503_00005.jpg
20160119090503_00006.jpg 20160119090503_00007.jpg 20160119090503_00008.jpg 20160119090503_00009.jpg 20160119090503_00010.jpg
20160119090503_00011.jpg 20160119090503_00012.jpg 20160119090503_00013.jpg 20160119090503_00014.jpg 20160119090503_00015.jpg