050 - 005 til 007 - 1900

Mpr nr. A050005
Dato : 19001130
Forfatter:Rasmussen, Clara, sygeplejerske Rasmussen, Gina Olava, opsynspige
Emnegruppe: Tyverier
Tekst: Tyveri. I anledning af at en fru Clara Rasmussen, der i indeværende år skal have været sygeplejerske på sindssygeanstalten ved Århus, sigtes for tyveri, skal jeg tjenstligt bede oplyst sigtedes fulde navn, fødested samt fødselsdag- og år Ålborg Politikammer. Foranlediget af politikammerets skrivelse af 3. f.m. meddeles det hermed, at der ikke har været ansat nogen sygeplejerske af navn fru Clara Rasmussen. Derimod har der fra 1. maj 1899 til 31. marts 1900 tjent som opsynspige en fraskilt kone af navn Gina Olava Rasmussen, hvis fødselsdag, fødested dog ikke kendes ovl.

Mpr nr. A050006
Dato : 19001117
Emnegruppe: Læger
Tekst: Læger. Til brug ved udarbejdelsen af den tidstavle, som bureauet udgiver ved årets slutning, udbedes velvilligst meddelelse om til og afgang i 1900. Den alm. danske lægeforenings bureau. Vedføjet liste over de pågældende lægers af og tilgang.

Mpr nr. A050007
Dato : 19001199
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Brev fra apotekerne om, at der er oprettet to nye apoteker i Århus, man henstiller til anstalten om skiftevis for et år ad gangen at købe medicin på de 5 apoteker. Anstalten stiller sig velvilligt til den ordning.

 

Kasse 050

20160119090812_00001.jpg 20160119090812_00002.jpg 20160119090812_00003.jpg 20160119090812_00004.jpg 20160119090812_00005.jpg
20160119090812_00006.jpg