050 - 009 til 011 - 1900

Mpr nr. A050009
Dato : 19010508
Forfatter:Ingversen, fhv opsynsmand Loyche, snedker
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Man meddeler justitsministeriet, at fhv opsynsmand Ingversen og snedker Loyche er afgået ved døden. Enkerne anmoder derfor om en understøttelse fra anstalten.

Mpr nr. A050010
Dato : 19001013
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Hagen Jacobsen vedrørende en kloakledning i stalden og dens forhold til en brøndboring.

Mpr nr. A050011
Dato : 19001015
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Bygninger.
Tekst: Bygninger. Brandledningerne i kældrene under Mandsafd. U og kvindeafd H trænger efter stadsingeniøren til fornyelse hvilket meddeles af forvalter Hagen Jacobsen.

 

Kasse 050

20160119092207_00001.jpg 20160119092207_00002.jpg 20160119092207_00003.jpg 20160119092207_00004.jpg 20160119092207_00005.jpg
20160119092207_00006.jpg 20160119092207_00007.jpg 20160119092207_00008.jpg 20160119092207_00009.jpg 20160119092207_00010.jpg
20160119092207_00011.jpg 20160119092207_00012.jpg