050 - 012 til 014 - 1900

Mpr nr. A050012
Dato : 19001001
Forfatter:Jørgensen, Chr.
Emnegruppe: Læger
Tekst: 2den resl. Pladsen som 2den resl ved herværende anstalt bliver at besætte fra den 1ste januar 1901. Den lønnes med 1200 kr. årlig samt fri station i 2den forplejningsklasse. Ansøgninger modtages indtil 1. nov. af undertegnede ovl. Ansat bliver Chr. Jørgensen, Amagerbrogade 25, København C.

Mpr nr. A050013
Dato : 1900
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Redaktionen af statshåndbogen udbeder sig rettelser til denne. Rettelserne sendt den 22.09.1900

Mpr nr. A050014
Dato : 19000914
Forfatter:Beyer, cand polyt Dehlholm, cand polyt Jørgensen, Oskar, stadsingeniør
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandklosetter. Da cand. polyt Dehlholm fra 1ste oktober d.å. ønsker at fratræde stillingen som konduktør ved anstaltens arbejder, tillader jeg mig som hans efterfølger at anbefale cand. polyt Beyer, som gerne vil have pladsen. Hr Beyer har været mig behjælpelig med udarbejdelsen af palanerne til klosetinstallationen og de nødvendige spildevandsledninger, som nu skulle udføres, hvorfor jeg gerne ønsker ham som konduktør ved arbejdernes udførelse. Oskar Jørgensen, stadsingeniør til direktionen, som anbefaler ordningen vedlagt skriftlig ansøgning fra Beyer

 

Kasse 050

20160119092816_00001.jpg 20160119092816_00002.jpg 20160119092816_00003.jpg 20160119092816_00004.jpg 20160119092816_00005.jpg
20160119092816_00006.jpg 20160119092816_00007.jpg 20160119092816_00008.jpg 20160119092816_00009.jpg 20160119092816_00010.jpg
20160119092816_00011.jpg 20160119092816_00012.jpg