050 - 015 til 017 - 1900

Mpr nr. A050015
Dato : 19000822
Forfatter:Pontoppidan Beyer, C T A, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorassistent. Det meddeles Dem herved, at De i henhold til Deres ansøgning af 29 f.m. er antaget som kontorassistent her ved anstalten fra 1. november d.a. at regne med løn 600 kr. årligt, der stiger med 100 kr. for hver 3 års tjeneste indtil 800 kr. årligt samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 6 måneder. De er underkastet den instruks for tjeneste, som vil blive overleveret Dem ved tiltrædelsen. Hr. C. T. A. Beyer, Viborg, Pontoppidan.

Mpr nr. A050016
Dato : 19000811
Forfatter:Beyer Grønvalt
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorassistent. Exerpt af skrivelse til direktionen fra kontoret: Jeg skal tillade mig at indstille Beyer til antagelse. Rent bortset fra det forretningsmæssige, ville jeg anse hans ansættelse som en akvisition for anstalten. Men samtidig har jeg den tro, at han egner sig for kontorgerningen og ville blive en flink medarbejder, som jeg for mit vedkommende ville sætte pris på at få som assistent. Grønvaldt. Direktionen ønsker at begge ansøgere til stillingen skal fremstille sig for den.

Mpr nr. A050017
Dato : 19001027
Forfatter:Beyer, kontorassistent
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks for kontorassistenten hos bogholderen. Udarbejdet ved Kontorassistent Beyers tiltrædelse

 

Kasse 050

20160119093815_00001.jpg 20160119093815_00002.jpg 20160119093815_00003.jpg 20160119093815_00004.jpg 20160119093815_00005.jpg
20160119093815_00006.jpg 20160119093815_00007.jpg 20160119093815_00008.jpg 20160119093815_00009.jpg 20160119093815_00010.jpg
20160119093815_00011.jpg 20160119093815_00012.jpg 20160119093815_00013.jpg 20160119093815_00014.jpg 20160119093815_00015.jpg