050 - 018 til 020 - 1900

Mpr nr. A050018
Dato : 19020915
Forfatter:Beyer
Emnegruppe: Permission
Tekst: Kontorassistenten. Permission. Da undertegnede kontorassistent Beyer vil blive indkaldt til efterårsmanøvre fra 22 september til 18 oktober da ansøger jeg herved direktionen om orlov i nævnte tidsrum.

Mpr nr. A050019
Dato : 19051116
Forfatter:Beyer, assistent Hallager Quistgård
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorassistent. Jeg tillader mig herved at ansøge om fra 1ste december d.a. at måtte overgå fra at være assistent hos bogholderen, hvilken plads jeg nu har haft i over 5 år, til at være assistent hos forvalteren og kassereren. I fald tilladelsen gives mig, skal jeg inden 1ste december stille den forlangte kaution på 1000 kr. Beyer. Tilladelsen gives Hallager og Quistgård

Mpr nr. A050020
Dato : 19041123
Forfatter:Beyer, C T A, assistent Kautionsforsikringselskab, Dansk
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kaution for kontorassistentstilling. Da hr. assistent C. T. A. Beyer, Århus, til os har indgivet en begæring om udstedelse af kautionsforsikring til sikkerhed for Dem, tillader vi os at anmode Dem om så fuldstændig som muligt at besvare omstående spørgsmål, da Deres besvarelse heraf, i forbindelse med den dertil knyttede erklæring, vil danne grundlaget for vor forpligtigelse overfor Dem. Dansk Kautionsforsikringsselskab til direktionen.

 

Kasse 050

20160119094119_00001.jpg 20160119094119_00002.jpg 20160119094119_00003.jpg 20160119094119_00004.jpg 20160119094119_00005.jpg
20160119094119_00006.jpg 20160119094119_00007.jpg 20160119094119_00008.jpg