050 - 024 til 026 - 1900

Mpr nr. A050024
Dato : 19011130
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandforsyning. Man indberetter til ministeriet, at der har været budgetoverskridelse på grund af tørken. Man har ikke haft tilstrækkelig med vand, hvor det blev nødvendigt at søge mere deraf

Mpr nr. A050025
Dato : 19010419
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Overopsynsmandens begyndelsesløn foreslås forhøjet fra 600 til 800 kr. og alderstillægget foreslås forhøjet fra 50 til 100 kr.

Mpr nr. A050026
Dato : 19010419
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Det meddeles herved hr. stadsingeniøren, at der er givet bevilling til anstaltens forsyning med lynafledere i overensstemmelse med Deres overslag.

 

Kasse 050

20160125085613_00001.jpg 20160125085613_00002.jpg 20160125085613_00003.jpg 20160125085613_00004.jpg 20160125085613_00005.jpg
20160125085613_00006.jpg 20160125085613_00007.jpg 20160125085613_00008.jpg 20160125085613_00009.jpg 20160125085613_00010.jpg
20160125085613_00011.jpg