050 - 030 til 032 - 1900

Mpr nr. A050030
Dato : 1900
Forfatter:Hallager, overlæge Inwersen, overopsynsmands enke Loycke, snedkers enke Nielsen, Kirstine, overvaskeripige fhv
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1901-01. Alderstillæg til overl. Hallager 200 kr. understøttelse til overopsynsmand Iwersenns enke 201 kr. understøttelse til snedker Loyckes enke 75 kr. understøttelse til tilskadekommen fhv overvaskeripige Kirstine Nielsen 62,50 kr.

Mpr nr. A050031
Dato : 19000717
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Forslag til bygningsarbejder 1901-02. En Bygning til epidemisk syge med plads til 14 patienter, en desinfektionsovn i en særlig ved siden af maskinhuset, et nyt hus ved vandreservoiret med bolig for 2 af anstaltens funktionærer, hovedistandsættelse af 2 patientafdelinger, omdannelse af 2 værelser på mandsafdelingen H til vaskerum og omklædningsrum til patienterne, jerngitter for kvindeafdeling C spadseregård.

Mpr nr. A050032
Dato : 19000425
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Overopsynsmand. Løn. Anstaltens opsynsmand findes lønnet med 800 kr., stigende med 100 kr. hvert tredie år til 1200 kr. Den nu ydede lønning må i betragtning af tjenestens besværlige opslidende art og det dermed forbundne ansvar siges at være uforholdsmæssig lav. Det må i så henseende erindres, at der er indrømmet opsynsmanden bolig for gift, hvilket i høj grad er i anstaltens interesse, da det gør det muligt at knytte god kræfter fastere til stedet.

 

Kasse 050

20160125091850_00001.jpg 20160125091850_00002.jpg 20160125091850_00003.jpg 20160125091850_00004.jpg 20160125091850_00005.jpg
20160125091850_00006.jpg 20160125091850_00007.jpg