050 - 033 til 035 - 1900

Mpr nr. A050033
Dato : 1900
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Forhøjelse af lønnen for anstaltens håndværkere. Den nuværende løn er ikke engang hvad en arbejdsmand her på egnen tjener. Forvalterens forslag er 1100 kr.

Mpr nr. A050034
Dato : 1900
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansættelse af en gift mandlig værkstedsopsyn. Ved den for indeværende år ...ekstrabevilling er anstalten evt. i stand til at udvide sine værksteder, nemlig er der i den tidligere maskinmesters lejlighed tilvejebragt helt nye lokaler til beskæftigelse af patienter med forskellige håndværk...for patienterne kur og velvære kan ikke skattes nok. Håndskriften er noget utydelig

Mpr nr. A050035
Dato : 1900
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Funktionærer. Efter at betjening om patienterne på den ene mandsafdeling i hovedsagen nu udføres af sygeplejersker og kvindelige opsyn, er det hensigtsmæssigt at lade overopsynet udføre af en plejemoder. Den yngste overopsynsmands plads vil derfor fra 1. september 1900 blive beklædt af en sådan med den for han fastsatte løn....Anstaltens haveanlæg er i årenes løb stadig blevne udvidede og findes spredte over et så stort terrain at gartneren ikke vedblivende formår alene at udføre det nødvendige tilsyn med dem, bl.a. også fordi der forfalder en del arbejder, så som beskæring af frugttræer, pasning af driv og blomsterbænke, som kun kunne udføres af ham og derfor lægge beslag på en stor del af hans tid til skade for de hold af patienter, der er beskæftigede ved havearbejde. Direktionen anbefaler derfor, at der til medhjælp for gartneren ansættes en assistent med lønning 300 kr. årlig

 

Kasse 050

20160125092043_00001.jpg 20160125092043_00002.jpg 20160125092043_00003.jpg 20160125092043_00004.jpg 20160125092043_00005.jpg
20160125092043_00006.jpg 20160125092043_00007.jpg