050 - 037 til 040 - 1900

Mpr nr. A050037
Dato : 19000722
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Breve fra St Hans og Middelfart med underretning hvorledes deres epidemibygninger er indrettede.

Mpr nr. A050038
Dato : 1900
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Ansatte i mands- og kvindesiden og deres alderstillæg i budgettet for 1901-02.

Mpr nr. A050039
Dato : 19020529
MANGLER I KASSE

Mpr nr. A050040
Dato : 19000715
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Der arbejdes i denne tid på en vej fra anstalten til sammes ny svinestald, hvilken vej anstalten for tiden er tvungen til at føre over egen mark, da stien, der kan tage vejen i lige linie, på grund af et par småhuse på anstaltens side, kun kan udvides til den anden side, hvor grunden tilhører gårdene i Vejlby. Da den omtalte vej imidlertid, når den fortsættes ved at følge gangstien, vil være en behagelighed for de tilstødende og os nedenfor liggende grundejere, når disse gunstigst indrømmes tilladelse til at benytte den, tilbyder vi herved på disse grundejeres vegne den fornødne grund til vejens fortsættelse ved udvidelse mod vest af den nuværende gangsti, under forudsætning af, at den ærede direktion vil give den omtalte tilladelse i hvilken henseende opmærksomheden henledes på at vejen dog beholder sin private karakter og ikke bliver for alle og enhver og at den nuværende gangsti .. er benyttet af os alle uden gene for anstalten. Anstalten ønsker ikke en sådan løsning

 

Kasse 050

20160125093016_00001.jpg 20160125093016_00002.jpg 20160125093016_00003.jpg 20160125093016_00004.jpg 20160125093016_00005.jpg
20160125093016_00006.jpg