050 - 041 til 043 - 1900

Mpr nr. A050041
Dato : 19001001
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brandreglement. Kladder og trykt brandreglement gældende fra den 1. februar 1901, samt trykt oversigt over slukningsmidlernes placering i bygningerne. Reglement for placering af slukningsmandskab og kommando.

Mpr nr. A050042
Dato : 19000710
Forfatter:Pontoppidan Engelsted
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Festskrift. I anledning af Deres forespørgsel om udgifterne ved kysthospitalets festskrift, kan jeg nu give Dem fuldstændig oplysning. Til Pontoppidan fra Engelsted. Sikkert forberedelser til 50 års jubilæet 1902?

Mpr nr. A050043
Dato : 19000718
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Veje, m.v. Rapport fra stadsingeningenøren om kloakanlæggets tilstand samt om vejene, anvisning på hvorledes vejene skal holdes. Brev fra stadsingeniøren (1906), hvor denne frasiger sig sin tjeneste for anstalten, hvorfor han har fået 100 kr. årligt

 

Kasse 050

20160125093156_00001.jpg 20160125093156_00002.jpg 20160125093156_00003.jpg 20160125093156_00004.jpg 20160125093156_00005.jpg
20160125093156_00006.jpg 20160125093156_00007.jpg 20160125093156_00008.jpg 20160125093156_00009.jpg 20160125093156_00010.jpg
20160125093156_00011.jpg 20160125093156_00012.jpg 20160125093156_00013.jpg 20160125093156_00014.jpg 20160125093156_00015.jpg
20160125093156_00016.jpg 20160125093156_00017.jpg 20160125093156_00018.jpg 20160125093156_00019.jpg 20160125093156_00020.jpg
20160125093156_00021.jpg 20160125093156_00022.jpg 20160125093156_00023.jpg 20160125093156_00024.jpg 20160125093156_00025.jpg
20160125093156_00026.jpg 20160125093156_00027.jpg 20160125093156_00028.jpg 20160125093156_00029.jpg 20160125093156_00030.jpg
20160125093156_00031.jpg 20160125093156_00032.jpg 20160125093156_00033.jpg 20160125093156_00034.jpg 20160125093156_00035.jpg
20160125093156_00036.jpg 20160125093156_00037.jpg