050 - 044 til 045 - 1900

Mpr nr. A050044
Dato : 19000326
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. På foranledning af folketingets finansudvalg skal man udbede sig en udtalelse fra den ærede direktion med hensyn til muligheden eller ønskeligheden af en forhøjelse af den ved fællesregulativet for statens sindssygeanstalter af 3. november 1888 s 21 jfr s 24 fastsatte betaling for patienter, der forplejes i 1' forplejningsklasse, eventuel med hensyn til størrelsen af en sådan forhøjelse. Fra justitsministeriet. Vedlagt trykte bekendtgørelse med forhøjet takst

Mpr nr. A050045
Dato : 19000406
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Videnskabelig undersøgelse. Der foreligger et trykt spørgeskema fra en norsk læge vedrørende data om indlagte. afgående og tilbageværende. Helbredede var 26 m 30 kv, bedrede 24 m og 37 kv uhelbredede 10m 9kv, døde 17 m 22 kv. Der er ikke foregnet selvmord ildsvåde eller anden ulykkestilfælde. Tallene er for 1899.

 

Kasse 050

20160125094525_00001.jpg 20160125094525_00002.jpg 20160125094525_00003.jpg 20160125094525_00004.jpg 20160125094525_00005.jpg
20160125094525_00006.jpg 20160125094525_00007.jpg 20160125094525_00008.jpg 20160125094525_00009.jpg 20160125094525_00010.jpg
20160125094525_00011.jpg 20160125094525_00012.jpg 20160125094525_00013.jpg 20160125094525_00014.jpg 20160125094525_00015.jpg
20160125094525_00016.jpg 20160125094525_00017.jpg 20160125094525_00018.jpg 20160125094525_00019.jpg 20160125094525_00020.jpg