050 - 050 til 052 - 1900

Mpr nr. A050050
Dato : 19000608
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Plejemoder. Ved den herværende anstalt bliver en plads som plejemoder på mandesiden at besætte den 1. september. Pladsen lønnes med 600 kr. årlig stigende med 5o kr. for hvert tredie års tjeneste indtil 900 kr., samt fri station i anstaltens anden klasse

Mpr nr. A050051
Dato : 19001222
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Plejemoder. Plejemoderen ved den ene mandsafdeling har søgt og fået en anden plads, men desværre kan opsigelses fristen ikke overholdes, hvilket medfører at man ikke kan ansætte en efterfølger ved vakancen. Man spørger derfor om, hvorvidt overopsynsmanden ved en anden mandsafdeling kan tage opsynet indtil en ny plejemoder er ansat

Mpr nr. A050052
Dato : 19000203
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Plejemoder. I skrivelse af 22. f.m har overlægen forespurgt, hvorvidt der vil være noget til hinder for, at en af overopsynsmandspladserne ved sindssygeanstalten ved Århus ved evt. vakance besættes med en kvinde under navn af plejemoder, idet de i så henseende nærmere har anført, at de med hensyn til kvindeligt personale forsynede sygeafdelinger vil være naturligt og bedst sammensteds at have kvindelig overledelse, ligesom i det hele kvindeligt overtilsyn formentlig vil være en vinding for anstalten. Foranlediget heraf skal man til behagelig efterretning meddele, at der ikke haves noget at erindre mod at ved indtrædende ledighed den ene af de for anstalten normerede overopsynsmandspladser besættes med en kvinde, således at der tillægges denne benævnelsen plejemoder

 

Kasse 050

20160125095742_00001.jpg 20160125095742_00002.jpg 20160125095742_00003.jpg 20160125095742_00004.jpg 20160125095742_00005.jpg
20160125095742_00006.jpg