050 - 057 til 059 - 1900

Mpr nr. A050057
Dato : 19000214
Forfatter:Krarup, Frode, kandidat Jørgensen, Johanne, kandidat Pontoppidan, overlæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. To 4 måneders kandidatpladser bliver ledige henholdsvis 1ste april og 1ste maj d.å. Ansøgninger om disse pladser, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 12. marts førstk. Pontoppidan. Ansat bliver Johanne Jørgensen, Blegdamsvej 18 København og Frode Krarup.

Mpr nr. A050058
Dato : 19010401
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Spisereglement. Foreslået indført fra den 1ste april 1901. gældende for 3die klasse

Mpr nr. A050059
Dato : 19000105
Forfatter:Nielsen, N, grosserer
Emnegruppe: personaleforhold
Tekst: Opsyn. Det meddeles herved kontoret, at der fra d.d. ar regne for familiens regning er antaget et privat opsyn til tjeneste hos den herværende sindssyge grosserer N. Nielsen. Lønnen til dette opsyn vil være at udrede forskudsvis af anstalten, og for dets forplejning i 3die klasse vil der være at refundere anstalten en betaling af 20 kr. månedlig eller 240 kr. årlig i lighed med den betaling, som erlægges af patienter af 1. og 2. klasse for deres spigers forplejning, kr. bilag A ved anstaltens kasseregnskab for finansåret 1855-56. Fra direktionen til kontoret

 

Kasse 050

20160126090240_00001.jpg 20160126090240_00002.jpg 20160126090240_00003.jpg 20160126090240_00004.jpg 20160126090240_00005.jpg
20160126090240_00006.jpg 20160126090240_00007.jpg 20160126090240_00008.jpg 20160126090240_00009.jpg 20160126090240_00010.jpg
20160126090240_00011.jpg 20160126090240_00012.jpg 20160126090240_00013.jpg 20160126090240_00014.jpg 20160126090240_00015.jpg
20160126090240_00016.jpg 20160126090240_00017.jpg 20160126090240_00018.jpg 20160126090240_00019.jpg 20160126090240_00020.jpg
20160126090240_00021.jpg 20160126090240_00022.jpg 20160126090240_00023.jpg 20160126090240_00024.jpg 20160126090240_00025.jpg
20160126090240_00026.jpg 20160126090240_00027.jpg 20160126090240_00028.jpg 20160126090240_00029.jpg 20160126090240_00030.jpg
20160126090240_00031.jpg 20160126090240_00032.jpg 20160126090240_00033.jpg 20160126090240_00034.jpg 20160126090240_00035.jpg
20160126090240_00036.jpg 20160126090240_00037.jpg 20160126090240_00038.jpg 20160126090240_00039.jpg 20160126090240_00040.jpg
20160126090240_00041.jpg 20160126090240_00042.jpg 20160126090240_00043.jpg 20160126090240_00044.jpg 20160126090240_00045.jpg