051 - 006 til 007 - 1901

Mpr nr. A051006
Dato : 1901
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Anmodning om oplysninger til statshåndbogen 1901. 19.09.1901 er rettelser indsendt

Mpr nr. A051007
Dato : 19010926
Forfatter:Pontoppidan, overlæge Vestergård, borgmester bestyrelsen Hallager, F K, overlæge Schwenn, PRTH overretssagfører Quistgård
Emnegruppe: Læger
Tekst: Overlæge og bestyrelsesmedlem. Det meddeles herved bankkontoret, at anstaltens hidtidige, i andet embede ansatte, overlæge, Professor Pontoppidan er fratrådt og at medundertegnede borgmester Vestergård den 1. oktober førstkommende fratræder direktionen, samt at der i denne den nævnte dag indtræder den i det ledige overlægeembede ansatte overlæge, dr. med. F K Hallager og overretssagfører PRTH Schwenn i Århus. Quistgård og Vestergård til bankkontoret i Århus.

 

Kasse 051

20160128113416_00001.jpg 20160128113416_00002.jpg