051 - 009 til 011 - 1901

Mpr nr. A051009
Dato : 19011017
Emnegruppe: Værksteder - kørsel
Tekst: Billede. Da direktionen vilde sættte megen pris på at der i anstaltens direktionsstue kunde ophænges et billede af hr. professoren til minde om den tid, i hvilken De har været knyttet til anstalten som dens overlæge, tillader man sig at anmode Dem om velvilligst at vilde overlade stalten et sådant billede. Hallager Quistgård. Til professor dr. Med Pontoppidan og borgmester Vestergård.

Mpr nr. A051010
Dato : 19011030
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Avertering. Til overvejelse af en hensigtsmæssig ordning af statsmyndigheders avertering- bortset fra tilfælde hvor lovgivningen har fastsat de udbede sig meddelt en oversigt over, hvilke blade, der benyttes, til de forskellige arter af avertissementer vedr. sindssygeanstalten ved Århus. Fra justitsministeriet til direktionen

Mpr nr. A051011
Dato : 1944
Forfatter:Neergård, ekspeditionssekretær
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Rolighed. Sag vedr. Rolighed udleveret til ekspeditionssekretær Neergård i direktoratet i april 1944

 

Kasse 051

20160128115121_00001.jpg 20160128115121_00002.jpg 20160128115121_00003.jpg 20160128115121_00004.jpg