051 - 014 til 018 - 1901

Mpr nr. A051014
Dato : 19011109
Forfatter:Andersen, Mads, ansøger
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Afdelingsformand. I følge finanslovsdebatten i folketinget ses af rigsdagstidende side 891-892 at der foreslås oprettet to pladser som gifte opsynsbetjente, nattevagt og afdelingsformand, ved sindssygeanstalten ved Århus. Undertegnede tillader sig herved at ansøge om pladsen som afdelingsformand... Mads Andersen, Skovvej nr. 2 C 1.sal Århus Anstalten meddeler ansøgeren at stillingen vil blive besat med en af anstaltens egne opsynsbetjente

Mpr nr. A051015
Dato : 1901
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Spadseregård. Tegning til afdeling N mands. spadseregård Ingen skriftlige kommentarer

Mpr nr. A051016
Dato : 1901
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. Ugemadplan for sygeafdelingen

Mpr nr. A051017
Dato : 18990318
Forfatter:Kohl, overopsynsdame
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opsynspige. For nogle flinke piger bliver plads ledig til 1. maj som opsyn på sindssygeanstalten ved Århus. Man henvender sig til overopsynsdame Kohl på anstalten

Mpr nr. A051018
Dato : 19011127
Emnegruppe: Læger
Tekst: Læger. Den alm danske lægeforenings bureau udbeder sig oplysning om til- og afgang af læger ved anstalten i 1901. Navneliste med til- og fratræden.

 

Kasse 051

20160128123559_00001.jpg 20160128123559_00002.jpg 20160128123559_00003.jpg 20160128123559_00004.jpg 20160128123559_00005.jpg
20160128123559_00006.jpg 20160128123559_00007.jpg 20160128123559_00008.jpg