051 - 024 til 030 - 1901

Mpr nr. A051024
Dato : 19010903
Forfatter:Vestergård, borgmester bestyrelsen Schwenn, bestyrelsen
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Direktionsmedlem. Borgmester Vestergård har fremsat begæring om at fratræde den stilling i bestyrelsen i stedet for indsættes Schwenn, der dog dør i 1902, da man ønsker tilstillet et portræt af ham til direktionsstuen.

Mpr nr. A051025
Dato : 19010819
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Betaling. En pt er indlagt på amtssygehuset med skarlagensfeber, Kontoret spørger om, der skal erlægges betaling for den periode, hvor pt er gratis indlagt på andet sygehus. Direktionen svarer, at skal der ikke. Pt. betaler 55 øre dgl indlagt af Horsens fattigvæsen. Det er kun sket 2 gange tidligere, at der har været en pt indlagt udenfor hospitalet med en epidemisk sygdom.

Mpr nr. A051026
Dato : 19010703
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Actievejen langs med banen er for smal på grund af et hegn og en grøft anlagt af anstalten, endvidere er et sving på vejen efter klagernes mening farligt, derfor ønskes vejen omlagt og underlagt kommunen

Mpr nr. A051027
Dato : 19010813
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Kusk. Kusken har i sinde at gifte sig til efteråret og ansøger derfor direktionen om tilladelse til at flytte ind i det nu opførte hus ved vandbeholderen, der er beregnet til kusk og overkarl. Samtidig ønskes kosten udbetalt i rede penge. Vedlagt brev til kontoret fra direktionen om at man tiltræder forslaget

Mpr nr. A051028
Dato : 19010814
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Håndværkerløn. De underskrevne fastansatte håndværkere ansøger direktionen om lønforhøjelse, da håndværkerne i omegnen har større løn. Men direktionen svarer at der ikke kan blive tale om yderligere tillæg i indeværende finansår med det allerede udbetalte tillæg.

Mpr nr. A051029
Dato : 19010625
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Da opsynene og køkkenpigerne har fået tjenestedragt anmodes direktionen at indføre dette også for køkkenpigerne. Forslaget anbefales af oldfruen og bevilliges af direktionen, der anmoder forvalteren om at foretage det fornødne. Endvidere anføres det at vaskeripigerne er de lavestlønnede på anstalten.

Mpr nr. A051030
Dato : 19010805
Forfatter: Peter Nielsen,
Emnegruppe: Jubilæum
Tekst: Til Direktionen for sindsygeanstalten ved Aarhus. I andledningen af at Johannes Petersen den 10 Maj 1901, har arbejdet i anstalten herved i 25 aar, tillader jeg mig herved at andrage den høje direktion om, at der i den anledning måtte blive tildelt Johannes Petersen en lille dusør. Anmodningen lyder på gaver  for omkring 100 kroner.

 

Kasse 051

20160129124254_00001.jpg 20160129124254_00002.jpg 20160129124254_00003.jpg 20160129124254_00004.jpg 20160129124254_00005.jpg
20160129124254_00006.jpg 20160129124254_00007.jpg 20160129124254_00008.jpg 20160129124254_00009.jpg 20160129124254_00010.jpg
20160129124254_00011.jpg 20160129124254_00012.jpg 20160129124254_00013.jpg 20160129124254_00014.jpg 20160129124254_00015.jpg
20160129124254_00016.jpg 20160129124254_00017.jpg 20160129124254_00018.jpg 20160129124254_00019.jpg 20160129124254_00020.jpg
20160129124254_00021.jpg 20160129124254_00022.jpg