051 - 035 til 036 - 1901

Mpr nr. A051035
Dato : 19011118
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Spildevand. Fra ejeren til naboejendommen Roligheden er indkommen en klage over det åbne bassin, der modtage vand fra hospitalets klosetter, endvidere klages der over den grøft der fører ned til havet. Det foreslås at spildevandet fører gennem en lukket ledning til havet

Mpr nr. A051036
Dato : 19020426
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Brev vedr. de på finansloven vedtagne udgifter og indtægter for anstalten.

 

Kasse 051

20160201105817_00001.jpg 20160201105817_00002.jpg 20160201105817_00003.jpg 20160201105817_00004.jpg 20160201105817_00005.jpg
20160201105817_00006.jpg 20160201105817_00007.jpg