051 - 045 til 048 - 1901

Mpr nr. A051045
Dato : 19020429
Forfatter:Hallager Kampmann, bygningsonspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Der meddeles approbation på udførelsen af følgende arbejder: omordning af kontorerne, hovedistandsættelse af 2 patientafdelinger, nye vinduer i kvindeafdeling D, et første hus til to opsynsbetjente, vægfliseklædning. Fra Hallager til bygningsinspektør Kampmann.

Mpr nr. A051046
Dato : 19020630  (Dokumenter mangler)
Forfatter:Jørgensen, stadsingeniør
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Epidemitelt. Direktionen tillader sig herved at meddele, at der intet haves at erindre imod, at betonunderlaget til det Døckerske telt, lægges på det sted på anstaltens mark nord for kirkegården, der er angivet på hr. stadsingeniørens vedlagt tilbagefølgende plan. Til stadsingeniør Jørgensen, Århus Døckerske filttelt indsættes ovf. Jeg ved ikke hvad det er, men der har tidligere været tale om teltning for epidemiramte patienter se 051-049 049-028 050-036

Mpr nr. A051047
Dato : 19020429
Forfatter:Hallager Jørgensen, stadsingeniør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggearbejder. Det meddeles herved, at der foreligger approbation på udførelsen af følgende af hr. stadsingeniøren foreslåede arbejder i 1902-03* Døckersk Filttalt, flytning af klarebassin ved ny afløbsledning. der skal træffes aftale med overlægen inden arbejderne påbegyndes. Hallager til stadsingeniør Jørgensen, Århus.

Mpr nr. A051048
Dato : 19020623
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Justitsministeriet giver tilladelse til at udbetale de dertil indstillede funktionærer et lønningstillæg efter anvisninger givet i vedlagte skrivelse.

 

Kasse 051

20160201114327_00001.jpg 20160201114327_00002.jpg 20160201114327_00003.jpg 20160201114327_00004.jpg 20160201114327_00005.jpg
20160201114327_00006.jpg 20160201114327_00007.jpg 20160201114327_00008.jpg 20160201114327_00009.jpg 20160201114327_00010.jpg
20160201114327_00011.jpg 20160201114327_00012.jpg 20160201114327_00013.jpg 20160201114327_00014.jpg 20160201114327_00015.jpg