051 - 052 til 053 - 1901

Mpr nr. A051052
Dato : 19010518
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brand. Århus stiftsamt har under 11. ds tilskrevet mig således: I anledning af den med hr. herredsfogedens skrivelse af 30. f.m. hertil indsendte rapport, optagen i anledning af den 22 f.m. på sindssygeanstalten i Vejlby Krat stedfundne, og af en indlagt patient foranlediget mindre ildsvåde, skal jeg hermed tjenstlig meddele, at der ikke fra det offentliges side vil være af foretage videre i sagen. Hvilket herved meddeles Dem til efterretning. Fra herredskontoret til sindssygeanstalten.

Mpr nr. A051053
Dato : 19010708
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Forskellige bilag over udbetalinger m.v..

 

Kasse 051

20160201122110_00001.jpg 20160201122110_00002.jpg 20160201122110_00003.jpg 20160201122110_00004.jpg 20160201122110_00005.jpg
20160201122110_00006.jpg 20160201122110_00007.jpg 20160201122110_00008.jpg 20160201122110_00009.jpg 20160201122110_00010.jpg
20160201122110_00011.jpg 20160201122110_00012.jpg 20160201122110_00013.jpg 20160201122110_00014.jpg 20160201122110_00015.jpg
20160201122110_00016.jpg 20160201122110_00017.jpg 20160201122110_00018.jpg 20160201122110_00019.jpg 20160201122110_00020.jpg
20160201122110_00021.jpg 20160201122110_00022.jpg 20160201122110_00023.jpg 20160201122110_00024.jpg 20160201122110_00025.jpg
20160201122110_00026.jpg 20160201122110_00027.jpg 20160201122110_00028.jpg 20160201122110_00029.jpg 20160201122110_00030.jpg