051 - 054 til 055 - 1901

Mpr nr. A051054
Dato : 19010506
Forfatter:Holm, dr med Ricard
Emnegruppe: Permission
Tekst: Permission. At justitsministeriet ved skrivelse af d d har meddelt overlægen ved sindssygeanstalten ved Århus fritagelse for embedsforretningerne for tiden fra den 8' d m til den 18 d m således at disse nævnte tidsrum ville være at varetage af reservelæge ved anstalten dr. med Holm, det undlader man herved ikke at meddele den ærede direktion til behagelig efterretning. Ricard.

Mpr nr. A051055
Dato : 19010320
Forfatter:Loycke, Bodil Loycke, N C,tidl snedker
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Undertegnede Bidil Loycke, enke efter min den 8' ds ved døden afgåede mand, tidligere snedker i sindssygeanstalten ved Århus n. C. Loycke, tillader mig herved ærbødigst at ansøge direktionen om at ville indstille mig til fra min mands dødsdag at blive meddelt en årlig understøttelse af sindssygeanstaltens kasse, idet jeg til føjer, at jeg er 62 år gammel, er uformuende, uden erhverv og for gammel og svagelig til ved arbejde at kunne erhverve noget til livets ophold. Justitsministeriet har meddelt direktionen, at den hos Dem anstalten tilkommende understøttelse fra 1. april f.å. at regne vil være at udbetale 100 kr. årlig, hvilket herved meddeles med tilføjende at de Dem derefter endnu tilkommende 25 kr. for året 1. april 1902 til 31. marts 1903 ønskes udbetalt snarest muligt.

 

Kasse 051

20160201124452_00001.jpg 20160201124452_00002.jpg 20160201124452_00003.jpg 20160201124452_00004.jpg 20160201124452_00005.jpg
20160201124452_00006.jpg 20160201124452_00007.jpg 20160201124452_00008.jpg 20160201124452_00009.jpg