051 - 058 til 060 - 1901

Mpr nr. A051058
Dato : 19020401
Forfatter:Teisen, inspektør
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. Under henvisning til hr. hospitalsinspektørens skrivelse af 27 december f.å. tillader jeg mig at forespørge, om det kan betragtes som forstået, at kandidatpladsen her ved anstalten vil blive besat med kandidater fra kgl. Frederiks hospital fra 1 september d.å. at regne. Fra ovl. til inspektør Teisen. Skrivelse der besvarer forespørgslen.

Mpr nr. A051059
Dato : 19010320
Emnegruppe: Patientbehandling.
Tekst: Patientbetaling. På dertil given foranledning undlader man ikke at meddele den ærede direktion til behagelig efterretning, at det til efterkommelse af begæringen fremsatte af vedkommende strafanstalts inspektør om indlæggelse på sindssygeanstalten af en indlæggelse på sindssygeanstalten af en sinds fange ikke kan kræves, at der fra straffeanstaltens side udstedes særskilt kautionserklæring med hensyn til udgifterne ved fangens ophold på anstalten indtil straffetidens udløb.

Mpr nr. A051060
Dato : 19010401
Emnegruppe: Værksteder - kørsel
Tekst: Silkeavl. Vedlagte fra direktionen for sindssygeanstalten i Middelfart modtagne skrivelse af 20 f.m. med beretning om silkeavl og morbærkultur tilstilles herved direktionen for sindssygeanstalten ved Århus. Fra Vordingborg. Vedlagt en beskrivelse af silkeavl og forslag om, at der skaffes patienter beskæftigelse på denne måde

 

Kasse 051

20160202135703_00001.jpg 20160202135703_00002.jpg 20160202135703_00003.jpg 20160202135703_00004.jpg 20160202135703_00005.jpg
20160202135703_00006.jpg 20160202135703_00007.jpg 20160202135703_00008.jpg 20160202135703_00009.jpg 20160202135703_00010.jpg
20160202135703_00011.jpg 20160202135703_00012.jpg