051 - 063 til 068 - 1901

Mpr nr. A051063
Dato : 19010215
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. På dertil given foranledning..... skrivelse der vedrører indlemmelse af Brønshøj og en del af Hvidovre i Københavns Kommune, og hvorledes patienter der kommer fra disse områder skal betale. København skal udrede betalingen uden nedsættelse og pt forbliver på den anstalt, hvor de er under behandling.

Mpr nr. A051064
Dato : 1901
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitationer vedlagt kasseregnskabet 1901-02.

Mpr nr. A051065
Dato : 19010211
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Ved den herværende anstalt bliver en plads som sygeplejerske at besætte den 1. april d. å., Lønnen er 300 kr. årlig, stigende med 50 kr. for hver 2 års tjeneste indtil 400 kr. og fri station i anstalten 2den klasse, Man henvender sig til undertegnende overlæge inden den 3die marts førstkommende

Mpr nr. A051066
Dato : 19010130
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Assistentpladser. Da det for år bliver vanskeligere og vanskeligere at få dygtige og pålidelige overkokkepiger og overvaskepiger her til anstalten, så tillader vi os hermed at komme med forslag om anmodning til direktionen at meddele tilladelse til at disse stillinger for fremtiden benævnes assistentpladser, da vi så formene at denne forandring ved stillingens benævnelse vil bidrage til at mere dannede piger søger disse pladser . ... At disse to assistenter må få bespisning på 2den forplejningsklasse i lighed med herværende sygeplejersker. Lønnen er fortsat 240 kr. årlig. Afvises af direktionen.

Mpr nr. A051067
Dato : 19000820
Emnegruppe: Folketælling
Tekst: Folketælling. Cirkulære vedrørende folketælling og ubeskrevet folketællingsliste.

Mpr nr. A051068
Dato : 19010123
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Plejemoder. Ved den herværende anstalt bliver pladsen som plejemoder på mandssiden ledig og til at tiltræde den 1. april d å. Pladsen lønnes med 600 kr. årlig, stigende med 50 kr. for hvert tredie års tjeneste indtil 900 kr. samt fri station i anstalten 2den forplejningsklasse. Ansøgninger modtages af undertegnede overlæge indtil 17. februar

 

Kasse 051

20160202142134_00001.jpg 20160202142134_00002.jpg 20160202142134_00003.jpg 20160202142134_00004.jpg 20160202142134_00005.jpg
20160202142134_00006.jpg 20160202142134_00007.jpg 20160202142134_00008.jpg 20160202142134_00009.jpg 20160202142134_00010.jpg
20160202142134_00011.jpg 20160202142134_00012.jpg