052 - 002 til 004 - 1902

Mpr nr. A052002
Dato : 19021227
Forfatter:Poulsen, Astrid, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Assistent for husholdersken. Det meddeles herved at De i henhold til Deres ansøgning er ansat som assistent hos anstaltens husholderske fra 1ste januar 1903 at regne med en årlig løn af 300 kr. og fri station i 2den forplejningsklasse samt gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 3 måneder. De er forpligtet til i Deres tjenesteforhold at følge instruktion, der gives Dem af husholdersken som Deres nærmeste foresatte. Til frk. Asrid Poulsen. Januar 1906 opsiger hun tjeneste forholdet

Mpr nr. A052003
Dato : 19021206
Forfatter:Alberti Friis
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Udskrivelse. ..Udskrivning af patienter, der ikke er helbredede, kan endvidere finde sted, når vedkommende forsørger nægter sit samtykke til patientens overførelse til en af de sindssygeanstalter, der af justitsministeriet ere godkendte til sådanne patienters overflytning ....cirkulære sign. Alberti/Friis.

Mpr nr. A052004
Dato : 19021201
Emnegruppe: Læger
Tekst: Læger. Den alm danske lægeforenings bureau ønsker oplyst om der har været forandringer i lægepersonalet i 1902, vedføjet liste med navnene på de pågældende læger.

 

Kasse 052

20160201084553_00001.jpg 20160201084553_00002.jpg 20160201084553_00003.jpg 20160201084553_00004.jpg 20160201084553_00005.jpg
20160201084553_00006.jpg