052 - 005 til 007 - 1902

Mpr nr. A052005
Dato : 19021201
Forfatter:Hansen, Marie, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Assistent for husholdersken. Meddelelse til frk. Marie Hansen om at hun er ansat som assistent for husholdersken. Årlig løn 300 kr., bespisning på 2den klasse, opsigelsesfrist 3 måneder gensidigt. Pigen passer ikke til pladsen, hvorfor hun atter afskediges, til den ledige plads indstilles Marie Hansen

Mpr nr. A052006
Dato : 19021110
Forfatter:Lund, Albert
Emnegruppe: Administration
Tekst: Kvittering. Underskrevet af Albert Lund.

Mpr nr. A052007
Dato : 19021115
Forfatter:Nationalbanken
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Statstilskud. I henhold til vedlagte begæring af 12tw dm fra anstaltens forvalter og kasserer tillader direktionen sig herved tjenstligt, at anmode om, at der måtte bliver foranstaltet anvist et beløb af 20.000 kr. af det anstalten ved finansloven for indeværende finansår bevilligede tilskud af statskassen. Århus amtstue har under 5te dm tilmeldt direktionen, at finansministeriet ønsker, at fremtidige udbetalinger af statstilskud til anstalten sker pr check på nationalbanken i stedet for som hidtil kontant gennem amtstuen, og direktionen tillader sig derfor tjenstligt at anmode om, at de ovennævnte 20.000 kr. måtte blive den tilstillede pr. check på Nationalbanken. Fra direktionen til justitsministeriet.

 

Kasse 052

20160201084734_00001.jpg 20160201084734_00002.jpg 20160201084734_00003.jpg 20160201084734_00004.jpg 20160201084734_00006.jpg
20160201084734_00007.jpg 20160201084734_00008.jpg