052 - 011 til 013 - 1902

Mpr nr. A052011
Dato : 19021001
Forfatter:Laursen, H, skomager
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Skomagerarbejde. Skomager H Laursen Sjællandsgade 24 søger asylet om skomagerarbejde, men får afslag, da man allerede har kontrakt om det skomagerarbejde, der hentes udenfor anstalten.

Mpr nr. A052012
Dato : 19020917
Forfatter:Knudsen, N C M, underretssagfører serriis, Axel Theodor, 2den reservelæge Lund, Albert, forvalter Schween
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Rettelser til statshåndbogen udgår: professor, indføjes bestyrer alene anstalten i lægelig henseende. Hofjægermester tilføjes dannebrogsmand. I stedet for Schwen Underretssagfører N C M Knudsen, 2den reservelæge tilføjes Axel Theodor Østerriis, forvalter Albert Lund Rettelse til sindssygeanstalten ved Århus

Mpr nr. A052013
Dato : 19020901
Forfatter:9, Christian Quistgaard, Iver Peter Theodor
Emnegruppe: Administration
Tekst: Direktion. At det på justitsministeriets derom allerunderdanigst nedlagte forestilling har behaget Hans Majestæt Kongen under 30 f m at benåde Hofjægermester, Premierløjtnant Iver Peter Theodor Quistgård med dannebrogsmændenes hæderstegn, det skal man herved meddele direktionen til behagelig efterretning. Ricard til direktionen.

 

Kasse 052

20160201090401_00001.jpg 20160201090401_00002.jpg 20160201090401_00003.jpg 20160201090401_00004.jpg