052 - 014 til 016 - 1902

Mpr nr. A052014
Dato : 19020905
Forfatter:Hallager, F K
Emnegruppe: Permission
Tekst: Permission. I anledning af derom hertil indgivet andragende meddeler justitsministeriet herved overlæge ved sindssygeanstalten ved Århus dr. med F K Hallager fritagelse for varetagelse af hans forretninger fra dd indtil den 12 n m at regne. Hvilket man herved skal meddele direktionen til behagelig efterretning og videre bekendtgørelse. Forevist på direktionsmøde 8/9 1902.

Mpr nr. A052015
Dato : 19020904
Forfatter:Dalgs, husbestyrerinde Sørensen, Caroline, assistent Thomsen, Bankdirektør
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Assistent hos husbestyrerinden. Pladsen som assistent hos husbestyrerinden her på anstalten bliver ledig den 1. november og ønskes besat med en praktisk, ugift dame, der har lært såvel den finere madlavning som den grovere, og har medtaget i ledelsen af arbejdet i et større køkken. Lønnen er 300 kr. årlig og fri station i 2den forplejningsklasse. Ansøgninger om pladsen stiles til direktionen og sendes til husbestyrerinde frøken Dalgs her på anstalten i løber af 14 dage fra dato. Ansat bliver frøken Caroline Sørensen, adr. Hr Bankdirektør Thomsen Viborg. Hun pålægges at følge den instruktion som hendes nærmeste foresatte, husbestyrerinden giver

Mpr nr. A052016
Dato : 19020814
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Der nedlægges forbud mod adgang til svin, der er angrebet af sygdommen knudrosen, hvilket dekret hæves den 9. september 1902.

 

Kasse 052

20160201090456_00001.jpg 20160201090456_00002.jpg 20160201090456_00003.jpg 20160201090456_00004.jpg 20160201090456_00005.jpg
20160201090456_00006.jpg 20160201090456_00007.jpg 20160201090456_00008.jpg 20160201090456_00009.jpg 20160201090456_00010.jpg
20160201090456_00011.jpg