052 - 017 til 018 - 1902

Mpr nr. A052017
Dato : 19020812
Forfatter:Andersen, Jenny , assistent oldfruen Møller, oldfrue
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Assistent hos oldfruen. Pladsen som assistent hos oldfruen her på anstalten er ledig og ønskes besat senest den 1ste november da. med en praktisk, ugift dame, der er kendt med og har deltaget i ledelsen af arbejdet i et større dampvaskeri. Lønnen er 300 kr. årligt og fri station i 2den forplejningsklasse. Ansøgninger om denne plads stiles til direktionen og sendes til oldfrue frk. Møller her på anstalten i løbet af 14 dage fra dato. Direktionen for sindssygeanstalten ved Århus. Frk. Jenny Andersen, Svaneapotek, Vejle ansættes.

Mpr nr. A052018
Dato : 19011001
Forfatter:Bøggild, forvalter Jensen, M Jacobsen, forvalter
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Skel og hegn. Ifølge opfordring af forvalter Jacobsen ved sindssygeanstalten tillader jeg mig herved at meddele de oplysninger jeg er i besiddelse af angående hegn og skel om anstaltens ejendomme ved min tiltrædelse som gartner ved anstalten den 1. nov. 1851 til 1. nov. 1873. Da jeg kom til anstalten var marken og hele ejendommen indhegnet med volde eller jorddiger, beplantet med tjørn og en grøft c. 1 1/2 alen på begge sider af diget. Da norddiget ofte i de første år trængte til udbedring især omkring den .... strandlod, blev digerne istandsat og jorden dertil blev taget i grøfterne ved begge sider eftersom det var bekvemmest, og det blev sagt til arbejderne, der også havde arbejdet med digernes opførelse, at grøfterne på den udvendige side også var anstaltens ejendom, hvilket jo var meget naturligt, da de små huslodsejere omkring anstalten næppe vilde og også næppe er blevet opfordret til at afstå jord uden betaling til anstalten. Arbejdet med beskæring og klipning af hegnet på digerne udførte jeg i mange år og jeg blev aldrig af naboerne forment adgang til at færdes omkring digerne, da de som jeg også mente jeg gik på anstaltens ejendom. Af skelsten omkring anstaltens ejendom har jeg ved min tilstedeværelse af pladsen, kun seet en eneste og den stod ganske rigtigt udenfor grøften ved det dige nord for den gamle køkkenhave eller den sydøstlige del af den lod, som blev købt til kirkegård ved vejen forbi køkkenhaven. Senere i tresserne da det viste sig at nogle af naboerne pløjede anstalten for nær så grøften blev utydelig lod forvalter Bøggild sætte et antal tilhuggedeskelsten, som formodentlig endnu findes. Jeg er fuldkommen overbevist om, at hvor anstalten har jorddiger og grøfter, at begge dele både grøft og dige tilhører anstalten. Sign. M. Jensen

 

Kasse 052

20160201090802_00001.jpg 20160201090802_00002.jpg 20160201090802_00003.jpg 20160201090802_00004.jpg 20160201090802_00005.jpg
20160201090802_00006.jpg 20160201090802_00007.jpg 20160201090802_00008.jpg 20160201090802_00009.jpg 20160201090802_00010.jpg
20160201090802_00011.jpg 20160201090802_00012.jpg 20160201090802_00013.jpg