052 - 033 til 035 - 1902

Mpr nr. A052033
Dato : 19021118
Forfatter:Lund, Albert, hospitalsforvalter
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Forvalter. Ansættelsesmeddelelse til Albert Lund om at han er beskikket som hospitalsforvalter, Han stiller en kaution på 15.000 kr. Ansat fra 1. november 1902.

Mpr nr. A052034
Dato : 19021129
Forfatter:Lund, Albert, forvalter
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Forvalter. Kaution: Papirer vedr. Albert Lunds kaution på 6000 kr. ved tiltrædelsen i 1902.

Mpr nr. A052035
Dato : 19020724
Forfatter:Lund, Albert, kontorassistent forvalter Hallager Quistgård
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Forvalter. I henhold til Deres ansøgning af 22 fm. udnævner direktionen Dem herved til forvalter og kasserer her ved anstalten fra 1. nov. då. at regne med en årlig lønning af 2400 kr., der stiger med 200 kr. for hver 3 års tjeneste indtil 3200 kr., samt familiebolig og 16 favne bøgebrænde eller pengegodtgørelser derfor, og med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 6 måneder, under betingelse af, at De stiler anordningsmæssig kaution af 6000 kr. efter nærmere forhandling med direktionen. De er pligtig til at underkaste Dem instruks, der senere vil blive givet Dem, og nærværende udnævnelse vil være at tinglæse ved Hasle m.fl. herreders ret 8. juli 1840 s 9. Til kontorassistent Albert Lund underskrevet af Hallager og Quistgård.

 

Kasse 052

20160208100901_00001.jpg 20160208100901_00002.jpg 20160208100901_00003.jpg 20160208100901_00004.jpg 20160208100901_00005.jpg
20160208100901_00006.jpg 20160208100901_00007.jpg 20160208100901_00008.jpg 20160208100901_00009.jpg 20160208100901_00010.jpg
20160208100901_00011.jpg 20160208100901_00012.jpg 20160208100901_00013.jpg 20160208100901_00014.jpg 20160208100901_00015.jpg
20160208100901_00016.jpg 20160208100901_00017.jpg 20160208100901_00018.jpg 20160208100901_00019.jpg 20160208100901_00020.jpg
20160208100901_00021.jpg 20160208100901_00022.jpg 20160208100901_00023.jpg 20160208100901_00024.jpg 20160208100901_00025.jpg
20160208100901_00026.jpg