052 - 039 til 041 - 1902

Mpr nr. A052039
Dato : 19020501
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Avlskarlen ved hospitalet søger om at måtte få kosten på hospitalet med at betale for den, hvilket bliver bevilliget med en betaling af 20 kr. pr måned. Ophører igen ved giftermål den 1. oktober 1902.

Mpr nr. A052040
Dato : 19020430
Forfatter:Thuge, Louise, assistent Spittorff, overkokkepige Møller, Marie
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Assistenter for husholderske og oldfrue, avlskarl og kusk. Man ansætter Louise Thuge som assistent hos oldfruen. Hun har arbejdet som volontør kun med kost. Frk. Spittorff har været ansat og lønnet som overkokkepige. Ved finansloven er der bevilliget løn af 700 kr. til avlskarlen med bolig, men uden kost. Han skal bo i et nyopført hus på en paracel købt af Marie Møller (opført 1901). Her er lejligheder for en gift kusk og en gift avlskarl. Karlen søger om kosten indtil han bliver gift i efteråret og det meddeles at han skal betale 240 kr. årlig for kosten på 3. klasse. Det er den samme som sypiger og private ejere får fra betalende patienter

Mpr nr. A052041
Dato : 19020420
Forfatter:Schader, overlæge Hallager, Fr, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Inlæggelspapirer. Brevveksling mellem overlæge Schrader, Ålborg Amts og Bys Sygehus og Fr. Hallager vedrørende skemaer A og B, der udfyldes af den inlæggende læge. Det fastslåes, at vurderingen af patienten er helt op til den inlæggende læge, han skal kun rette sig efter patientens pårørende, hvis han finder det rimeligt. Endvidere skal indlæggelsespapirerne med oplysninger tilbageholdes på hospitalet eller tilbagesendes til den indlæggende læge, ikke som under Pontoppidan undertiden tilbagesendes til sognerådet. Heri erklærer Hallager sig enig

 

Kasse 052

20160208091528_00001.jpg 20160208091528_00002.jpg 20160208091528_00003.jpg 20160208091528_00004.jpg 20160208091528_00005.jpg
20160208091528_00006.jpg 20160208091528_00007.jpg 20160208091528_00008.jpg 20160208091528_00009.jpg 20160208091528_00010.jpg
20160208091528_00011.jpg 20160208091528_00012.jpg 20160208091528_00013.jpg 20160208091528_00014.jpg 20160208091528_00015.jpg
20160208091528_00016.jpg 20160208091528_00017.jpg 20160208091528_00018.jpg