052 - 042 til 044 - 1902

Mpr nr. A052042
Dato : 19020320
Forfatter:Jaster, H C
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Brev fra H C Jaster, Meilgade 18, Århus vedr. tilbud på kaffe vedlagt prøvekuverter til forskellige kaffesorter og leveringsbetingelser.

Mpr nr. A052043
Dato : 19020407
Forfatter:Koch, C F, kandidat Hallager, overlæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En 3 måneders kandidatplads bliver ledig den 1. juni 1902. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 20. d.m. Hallager. Det meddeles herved, at De i henhold til Deres ansøgning af 16. f.m. er ansat som kandidat ved den herværende anstalt i 3 måneder fra 1. juni d.å. at regne med en månedlig løn af 66 2/3 kr. og fri station. C. F. Koch, Garnisons sygehus, Ringensgade 9, København K..

Mpr nr. A052044
Dato : 19020326
Forfatter:Holm, dr med, reservelæge
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. 1. reservelæge. Det meddeles Dem herved, at direktionen har bestemt, at der i stedet for køkkenhave, der tidligere var tillagt reservelægen, men hvorpå der i 1898 opførtes den nuværende vaskeribygning, som have til Dem udlægges det kratskifte der er beliggende syd for anstaltens Østlige haveanlæg imellem dette og kørevejen, der fra anstaltens hovedlandevej løber mod øst til stranden. Til reservelæge , dr. med. Holm.

 

Kasse 052

20160208092552_00001.jpg 20160208092552_00002.jpg 20160208092552_00003.jpg 20160208092552_00004.jpg 20160208092552_00005.jpg
20160208092552_00006.jpg 20160208092552_00007.jpg 20160208092552_00008.jpg 20160208092552_00009.jpg 20160208092552_00010.jpg
20160208092552_00011.jpg 20160208092552_00012.jpg 20160208092552_00013.jpg 20160208092552_00014.jpg