054 - 004 til 006 - 1903

Mpr nr. A054004
Dato : 19031204
Forfatter:reservelæge, sterris A Th 2den Thalbitzer, 2den reservelæge sterbol, H kandidat Kellermann, A Kandidat Saunte, O H, Kandidat Koch, S F Kandidat Christensen, Erik Kandidat Knudsen, Frk. Nana
Emnegruppe: Læger
Tekst: Læger. I anledning af bureauets begæring af 30 f m meddeles, at i året 1903 har været følgende til- og afgang i lægepersonalet her ved anstalten 2den reservelæge A Th Østerris er fratrådt den 31te august dr med S Thalbitzer er ansat som 2den reservelæge fra 1 september. Kandidat H Østerbol fratrådte den 28 februar, A Kellermann tiltrådte 1 marts og fratrådte 31 maj. O H Saunte tiltrådte 1 juni, fratrådte 31 august, S F Koch tiltrådte 1 september fratrådte 30 november. Erik Christensen 1 december, frøken Nana Knudsen 1 juli til 31 oktober

Mpr nr. A054005
Dato : 19031031
Forfatter:Christensen, Erik, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Erik Christensen meddeles ansat ved kgl. Frederiks hospital med forpligtigelse til at gøre tjeneste som kandidat ved Jyske Asyl.

Mpr nr. A054006
Dato : 19031024
Forfatter:Jensen, Jensine Marie Holm, Reservelæge
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Tyvende. En kvindelig plejer ved navn Jensine Marie Jensen er blevet smittet med syfilis og har fået påbud på af reservelæge Holm til at lade sig underkaste behandling på amtssygehuset, da hun ellers vil blive meldt til politiet.I stedet lader hun sig indlægge i Skive, hvortil hun uden anmeldelse flytte striden mellem Århus Amt og Viborg Amt består i, hvem der skal betale for hendes indlæggelse

 

Kasse 054

20160215090536_00001.jpg 20160215090536_00002.jpg 20160215090536_00003.jpg 20160215090536_00004.jpg 20160215090536_00005.jpg
20160215090536_00006.jpg 20160215090536_00007.jpg 20160215090536_00008.jpg 20160215090536_00009.jpg 20160215090536_00010.jpg