054 - 008 til 010 - 1903

Mpr nr. A054008
Dato : 19030513
Forfatter:Ibsen, Kirstine
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Det meddeles at der udbetales frøken Kirstine Ibsen alderstillæg af 33 kr. og 33 øre.

Mpr nr. A054009
Dato : 19050425
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Alarm. Sluttelig undlader man ikke at oplyse, at der ved tillægsbevillingen for 1904-05 er givet financiel hjemmel til afholdelse af udgifterne ved en fornyelse af anstaltens elektirske alarmledninger, samt anskaffelse af en ny badekedel. Se 054-011

Mpr nr. A054010
Dato : 19040420
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Liste over daglønnede arbejdsfolk der kan tilkomme midlertidig lønningstillæg.

 

Kasse 054

20160215092122_00001.jpg 20160215092122_00002.jpg 20160215092122_00003.jpg 20160215092122_00004.jpg 20160215092122_00005.jpg
20160215092122_00006.jpg 20160215092122_00007.jpg 20160215092122_00008.jpg 20160215092122_00009.jpg 20160215092122_00010.jpg
20160215092122_00011.jpg 20160215092122_00012.jpg 20160215092122_00013.jpg