054 - 011 til 012 - 1903

Mpr nr. A054011
Dato : 19040826
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Alarm. Fra hospitalet til enkelte medarbejderes boliger er der lagt elektriske ledninger til en alarm. Disse ledninger er over 20 år gamle, så de skal udskiftes. Desuden skal ringeapparaterne samles i grupper, så ikke hele systemet falder ud ved fejl i anlægget. Til dette søges der om bevilling på tillægsbevillingsloven. Desuden mangler der en kedel til opvarmning af afd. D mandssiden. Der er allerede sket udskiftning af den tilsvarende kedel på kvindesiden. Se 054-009

Mpr nr. A054012
Dato : 19030801
Forfatter:Villadsen, Niels Peter, Tømrer
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Tømrer Niels Peter Villadsen der er 76 år gammel har søgt sin afsked på grund af alder og svagelighed. Han har den 1. april 1904 været i anstaltens tjeneste i 25 år. Da han er uformuende og forsørge sin kone og tre børn. Der bevilliges 400 kr. årlig mod at ansøgeren skal fremvise leveattest i begyndelsen af marts hvert år til bilag til anstaltens regnskab..

 

Kasse 054

20160215092417_00001.jpg 20160215092417_00002.jpg 20160215092417_00003.jpg 20160215092417_00004.jpg 20160215092417_00005.jpg
20160215092417_00006.jpg 20160215092417_00007.jpg 20160215092417_00008.jpg 20160215092417_00009.jpg 20160215092417_00010.jpg
20160215092417_00011.jpg 20160215092417_00012.jpg 20160215092417_00013.jpg 20160215092417_00014.jpg 20160215092417_00015.jpg
20160215092417_00016.jpg 20160215092417_00017.jpg 20160215092417_00018.jpg 20160215092417_00019.jpg 20160215092417_00020.jpg
20160215092417_00021.jpg 20160215092417_00022.jpg 20160215092417_00023.jpg 20160215092417_00024.jpg 20160215092417_00025.jpg
20160215092417_00026.jpg 20160215092417_00027.jpg 20160215092417_00028.jpg