054 - 013 til 015 - 1903

Mpr nr. A054013
Dato : 19031126
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandforsyning. Der er indledt brøndgravningsarbejder, men desværre må stadsingeniøren meddele, at man ikke kan føre arbejdet til ende på grund af vedvarende regnskyl. Man ansøger derfor fra anstalten til justitsministeriet om, at de allerede forfald udgifter til arbejdet henstår uindløst til arbejdet er færdigt i efteråret

Mpr nr. A054014 og 15
Dato : 19040428
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygningsarbejder. Det meddeles herved at justitsministeriet nu har givet approbation på anstaltens budget for indeværende finansår, således at de i hr. bygningsinspektørens overslag af 21. juli f a nævnte ekstraordinære bygningsrabejder nu kunne udføres. Direktionen udbeder sig, at De i denne anledning vil træffe nærmere aftale med anstaltens overlæge. se 054014 se også 054013.

 

Kasse 054

20160215093012_00001.jpg 20160215093012_00002.jpg 20160215093012_00003.jpg