054 - 019 til 020 - 1903

Mpr nr. A054019
Dato : 1903
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Indlæggelse. Skema A og B vedrørende oplysninger til lægerne om indlæggelse af patienter. Desuden underretning for dem, der ønsker patienter optagne i sindssygeanstalten ved Århus. I regulativet er der forskel på behandlingen af pt på 3. klasse og 1. klasse. På 3. klasse må man hverken medbringe tøj eller penge, gangtøjet man bliver indlagt i bliver sendt tilbage og skal medbringes ved evt. udskrivelse, men ved 1. og 2. klasse skal man have sit sædvanlige tøj, samt sko og støvler med.

Mpr nr. A054020
Dato : 19031024
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientantal. Herved fremsendes tjenstligt den af justitsministeriet i skrivelse af 19 fm. begærte liste over personer, hvis optagelse her i anstalten har været begært, uden at optagelse på grund af pladsmangel endnu har kunnet finde sted således som denne liste har foreligget ved udgangen af hvert af de tre sidste regnskabsår og for tiden foreligger. Til justitsministeriet fra direktionen. Vedlagt liste med navne på de pågældende patienter.

 

Kasse 054

20160215094208_00001.jpg 20160215094208_00002.jpg 20160215094208_00003.jpg 20160215094208_00004.jpg 20160215094208_00005.jpg
20160215094208_00006.jpg 20160215094208_00007.jpg 20160215094208_00008.jpg 20160215094208_00009.jpg 20160215094208_00010.jpg
20160215094208_00011.jpg 20160215094208_00012.jpg 20160215094208_00013.jpg 20160215094208_00014.jpg 20160215094208_00015.jpg
20160215094208_00016.jpg 20160215094208_00017.jpg 20160215094208_00018.jpg 20160215094208_00019.jpg 20160215094208_00020.jpg
20160215094208_00021.jpg 20160215094208_00022.jpg 20160215094208_00023.jpg