054 - 021 - 1903

Mpr nr. A054021
Dato : 19051220
Forfatter:Villadsen, Niels Peter, enken
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Tømrere. Enken efter Niels Peter Villadsen, der har været tømrer på anstalten søger om understøttelse til sig selv og 3 umyndige børn, hvis navne oplyses til ministeriet, Hun får 96 kr. årligt og 42 kr. årligt til hvert af børnene. I 1913 og 1917 får hun afslag på en ansøgning om forhøjet pension. I bilagene er der desuden data vedrørende Villadsens ansættelse ved anstalten.

 

Kasse 054

20160215094619_00001.jpg 20160215094619_00002.jpg 20160215094619_00003.jpg 20160215094619_00004.jpg 20160215094619_00005.jpg
20160215094619_00006.jpg 20160215094619_00007.jpg 20160215094619_00008.jpg 20160215094619_00009.jpg 20160215094619_00010.jpg
20160215094619_00011.jpg 20160215094619_00012.jpg 20160215094619_00013.jpg