054 - 023 til 025 - 1903

Mpr nr. A054023
Dato : 19030727
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge. Pladsen som 2 reservelæge søges og tildeles S. Thalbitzer, hvis livsbane er skildret i ansøgningen. Bl. A. har han skrevet disputats om den manio - depressive psykose. I 1909 ansættes på ny i 3 år. Han er bl.a. nævnt i Svenningsens bog 4 måneder i celle på Jydk Asyl fra 1907.

Mpr nr. A054024
Dato : 19030713
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Justitsministeriet anmoder anstalten om at få en liste over de faste ansatte der oppebærer midlertidigt lønningstillæg, idet man ønsker dette omdannet til et fast tillæg. Anstalten svarer at det for tiden er 4 daglønnede, der ikke er fastansatte som oppebærer det nævnte tillæg, man anser derfor ikke for nødvendigt, at foretage sig videre i sagen.

Mpr nr. A054025
Dato : 19030711
Forfatter:Hofjægermesteren Quistgård
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Jubilæum. Det ville være anstalten en særlig glæde at måtte fejre mindet om, at det den 18de dm er 25 år siden, at hr. hofjægermesteren udnævntes til medlem af direktionen. Direktionen udbeder sig derfor æren af hr. hofjægermesteren med damers behagelige nærværelse på anstalten til middag den nævntdags eftermiddag kl 6. Fra direktionen. Der foreligger svarbrev fra Quistgård, hvor det formentlig meddeles at har ikke kan komme, skriften er noget utydelig.

 

Kasse 054

20160215100011_00001.jpg 20160215100011_00002.jpg 20160215100011_00003.jpg 20160215100011_00004.jpg 20160215100011_00005.jpg
20160215100011_00006.jpg 20160215100011_00007.jpg 20160215100011_00008.jpg 20160215100011_00009.jpg 20160215100011_00010.jpg
20160215100011_00011.jpg 20160215100011_00012.jpg 20160215100011_00013.jpg 20160215100011_00014.jpg 20160215100011_00015.jpg
20160215100011_00016.jpg 20160215100011_00017.jpg 20160215100011_00018.jpg 20160215100011_00019.jpg