054 - 026 til 028 - 1903

Mpr nr. A054026
Dato : 19030712
Forfatter:Andersen, E Olivia, opsynspige
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. I morges fødte opsynspige frk. E Olivia Andersen et levende pigebarn. A Knoph i frk. Kohls fraværelse. Anmeldt til præsten i Vejlby samme dag

Mpr nr. A054027
Dato : 19030617
Forfatter:Koch, P F, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Det meddeles fra Frederiks hospital at P. F. Koch er ansat som kandidat fra 1. september.

Mpr nr. A054028
Dato : 19030601
Forfatter:Møller, Ellen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Badehus. Underskrevne fru Ellen Møller tager sig herved den frihed at ansøge direktionen for sindssygeanstalten om tilladelse til at lægge badebro med tilhørende badehus på den søndre grænse af sindssygeanstaltens grund ved Århus Bugten og have adgang til samme for sig selv og sin husstand. Direktionen giver tilladelsen med at man forbeholder sig ret til, at til enhver tid at kræve anlægget fjernet. Endvidere kan fru Møller ikke vinde hævd på denne adgang

 

Kasse 054

20160215100550_00001.jpg 20160215100550_00002.jpg 20160215100550_00003.jpg 20160215100550_00004.jpg 20160215100550_00005.jpg
20160215100550_00006.jpg 20160215100550_00007.jpg