054 - 032 til 034 - 1903

Mpr nr. A054032
Dato : 19030427
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Gartnerassistent. Det meddeles herved under henvisning til Deres ansøgning af 16. juni f.å., at der ved finansloven for indeværende finansår fra 1. april d å at regne er bevilliget Dem en årlig løn af 450 kr., der stiger med 50 kr. for hver 3. års tjeneste indtil 600 kr., og der fra 1. maj vil blive givet dem forplejning på 2den klasse. Fra direktionen

Mpr nr. A054033
Dato : 19030427
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Annoncering. Justitsministeriet beder sig oplyst, hvilke blade man har averteret i, og om denne avertering er fastlagt ved cirkulærer. Anstalten meddeler, at man kun har indrykket annoncer for betaling, og der er ingen steder skrevet hvor disse annoncer skal indrykkes

Mpr nr. A054034
Dato : 19030421
Forfatter:Høst, Saunte, O kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. O. Høst Saunte er ansat som kandidat ved kgl. Frederiks hospital og dermed forpligtiget til at gøre tjeneste ved Jyske Asyl fra 1. juni 1903.

 

Kasse 054

20160216084435_00001.jpg 20160216084435_00002.jpg 20160216084435_00003.jpg 20160216084435_00004.jpg 20160216084435_00005.jpg
20160216084435_00006.jpg