054 - 038 til 040 - 1903

Mpr nr. A054038
Dato : 19030221
Forfatter:Christensen, sløjdlærer
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. På grundlag af sløjdlærer Christensens klage bliver der tilkendt ham, overkarlen, og kusken samt røgteren 3 favne brænde i stedet for hidtil 2.

Mpr nr. A054039
Dato : 1903
Forfatter:Overlægen Hain, Ingeniør Møller, Ingeniør Jørgensen, Stadsingeniør Holst, ingeniør
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Ukendt. Efter overlægens ordre fremsendes vedlagte fra ingeniørerne Hain og Møller- Holst indkomne skrivelse, hvorefter de ønsker at gøre tilbud på elektrisk anlæg. gr (grønvaldt ?) Til stadsingeniør Jørgensen.

Mpr nr. A054040
Dato : 19030312
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejersker. Det meddeles herved at de i henhold til Deres ansøgning af 20 f.m. er antaget som sygeplejerske her ved anstalten fra 1. April d.a. at regne med en årlig løn af 400 kr. stigende med 50 kr for hver tre års tjeneste indtil 500 kr samt fri station i anstalten 2den forplejningsklasse og med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 2 måneder. Sygeplejerske frk. Emmy Kjær, Brejning pr. Børkop.

 

Kasse 054

20160216085834_00001.jpg 20160216085834_00002.jpg 20160216085834_00003.jpg 20160216085834_00004.jpg 20160216085834_00005.jpg
20160216085834_00006.jpg 20160216085834_00007.jpg 20160216085834_00008.jpg 20160216085834_00009.jpg 20160216085834_00010.jpg
20160216085834_00011.jpg 20160216085834_00012.jpg 20160216085834_00013.jpg 20160216085834_00014.jpg 20160216085834_00015.jpg
20160216085834_00016.jpg 20160216085834_00017.jpg 20160216085834_00018.jpg 20160216085834_00019.jpg 20160216085834_00020.jpg
20160216085834_00021.jpg 20160216085834_00022.jpg 20160216085834_00023.jpg 20160216085834_00024.jpg 20160216085834_00025.jpg
20160216085834_00026.jpg 20160216085834_00027.jpg 20160216085834_00028.jpg 20160216085834_00029.jpg 20160216085834_00030.jpg
20160216085834_00031.jpg 20160216085834_00032.jpg 20160216085834_00033.jpg 20160216085834_00034.jpg 20160216085834_00035.jpg
20160216085834_00036.jpg 20160216085834_00037.jpg 20160216085834_00038.jpg 20160216085834_00039.jpg 20160216085834_00040.jpg
20160216085834_00041.jpg 20160216085834_00042.jpg 20160216085834_00043.jpg 20160216085834_00044.jpg