055 - 004 til 005 - 1904

Mpr nr. A055004
Dato : 19041027
Forfatter:Dyssel, W L, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Det meddeles fra kgl. Frederiks hospital, at L. W. Dyssel er ansat som kandidat med pligt til at gøre tjeneste her fra 1. december.

Mpr nr. A055005
Dato : 19040825
Forfatter:Sand senere gift Andersen, Jenny, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Jenny Sand, senere gift Andersen søger om pladsen som sygeplejerske og bliver ansat med en løn af 400 kr. området stigende med 50 kr. hvert tredie år til 500 kr. samt fri station i 2den klasse. Hun ansøger senere om pension, men får afslag, da hun ikke opfylder betingelserne

 

Kasse 055

20160209084123_00001.jpg 20160209084123_00002.jpg 20160209084123_00003.jpg 20160209084123_00004.jpg 20160209084123_00005.jpg
20160209084123_00006.jpg 20160209084123_00007.jpg 20160209084123_00008.jpg 20160209084123_00009.jpg 20160209084123_00010.jpg
20160209084123_00011.jpg 20160209084123_00012.jpg 20160209084123_00013.jpg 20160209084123_00014.jpg 20160209084123_00015.jpg
20160209084123_00016.jpg 20160209084123_00017.jpg 20160209084123_00018.jpg 20160209084123_00019.jpg 20160209084123_00020.jpg
20160209084123_00021.jpg 20160209084123_00022.jpg 20160209084123_00023.jpg 20160209084123_00024.jpg 20160209084123_00025.jpg
20160209084123_00026.jpg 20160209084123_00027.jpg 20160209084123_00028.jpg 20160209084123_00029.jpg 20160209084123_00030.jpg
20160209084123_00031.jpg